ABOUT US

Việt Nam Thời Báo Edmonton là nguyệt san khả tín và lâu đời nhất địa phương, đã lưu hành trên 22 năm và là hội viên của National Ethnic Press and Media Council of Canada.

Vietnam Time Magazine is an independent media and a member of the Ethnic Press Council of Federation of Canada (National Ethic Press and Media Council of Canada - NEPMCC) for almost three decades.

Cần Quảng Cáo hay Rao Vặt
xin vui lòng liên lạc:

FOR ADVERTISING, PLEASE CALL:
Edmonton
780-800-9818
780-863-5931
Phillip Lam
DỊCH VỤ/ SERVICE

        Dịch vụ in ấn (printing)- www.imagefly.ca