WELCOME TO
VIETNAM TIME MAGAZINE

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ COVID-19


(Important News about Covid-19)
[Các biện pháp sức khỏe cộng đồng nâng cao] [Thông tin y tế từ Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta] [Danh sách kiểm tra triệu chứng hàng ngày cho trẻ em dưới 18 tuổi] [Nghỉ học ở nhà bao lâu] [Tài liệu hướng dẫn nơi làm việc]
Các trang thông tin liên quan
về Covid-19 
# 394, May 2021
Art by Kyra Lu: Pathway to the mountainside (Acrylic painting #13)

Tiêm phòng cho giáo viên, nhân viên giáo dục và chăm sóc trẻ em Vaccinating teachers, education and child care workers
Ngày 03 Tháng Năm 2021
Các giáo viên, nhà giáo dục mầm non và nhân viên hỗ trợ Alberta có thể bắt đầu đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 kể từ ngày 4 tháng Năm.
Hơn 52,000 giáo viên được chứng nhận, 29,000 nhân viên hỗ trợ và 24,000 nhân viên chăm sóc trẻ em sẽ có thể tiêm vắc-xin, giúp bảo vệ trường học, nhà trẻ và sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn tỉnh bang.
Bắt đầu từ ngày 4 tháng Năm, giáo viên và nhân viên giáo dục Alberta có thể bắt đầu đặt lịch hẹn thông qua công cụ đặt lịch trực tuyến AHS, 811 hoặc các hiệu thuốc tham gia trên toàn tỉnh bang.
Tất cả các giáo viên được chứng nhận hiện đang giảng dạy từ lớp mẫu giáo đến Lớp 12 đều hội đủ điều kiện, bao gồm các nhà điều hành công cộng, riêng biệt, nói tiếng Pháp, điều lệ, tư nhân/độc lập/ECS, và các trường First Nation, giáo viên thay thế, quản trị viên và các giáo viên được chứng nhận khác làm việc với các vai trò riêng biệt.
Điều này bao gồm nhân viên hỗ trợ, chẳng hạn như trợ lý giáo dục, tài xế xe buýt, người giám hộ và những người khác hỗ trợ trường học. 
Một số giáo viên và nhân viên hỗ trợ này sẽ nhận được vắc-xin trong các giai đoạn sớm.   
Cũng bắt đầu từ ngày 4 tháng Năm, các nhà giáo dục mầm non được chứng nhận và nhân viên hỗ trợ trên toàn tỉnh bang có thể bắt đầu đặt lịch hẹn. Điều này bao gồm tất cả nhân viên làm việc trong các chương trình giữ trẻ được cấp phép, bao gồm nhà trẻ, chương trình giữ trẻ ngoài giờ học, trường mầm non và nơi giữ trẻ gia đình. 
Việc đặt hẹn sẽ hoạt động trên hệ thống danh dự. Không cần bằng chứng về việc làm khi các cá nhân đủ điều kiện tham dự cuộc hẹn của họ. Tất cả người dân Alberta hội đủ điều kiện được khuyến khích đặt lịch hẹn càng sớm càng tốt. 
Tất cả người dân Alberta từ 50 tuổi trở lên cũng như người First Nation, Métis và Inuit từ 35 tuổi trở lên hiện hội đủ điều kiện đặt lịch hẹn để nhận vắc-xin mRNA. Hãy đặt lịch hẹn cho bạn ngay bây giờ để bảo vệ chính mình và những người thân yêu của bạn. 
Vắc-xin cho RMWB và Banff
Bất chấp sự trì hoãn gần đây đối với vắc-xin Janssen, Alberta sẽ triển khai 20,000 vắc-xin bổ sung để hỗ trợ Khu Đô Thị Wood Buffalo và Thị Trấn Banff. Nhóm tuổi hội đủ điều kiện để được chủng ngừa trong các cộng đồng này sẽ giảm xuống từ 18 tuổi trở lên.
Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.
Điểm nhanh các sự kiện
Hơn 1.64 triệu liều vắc-xin COVID-19 đã được sử dụng ở Alberta.
Tất cả người Alberta trưởng thành sẽ được tiêm chủng vắc-xin trước ngày 30 tháng Sáu.

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx.

_________________________________________________________________

Những hạn chế COVID-19 mới để ngăn chặn mức tăng đột biến

New COVID-19 restrictions to stop the spike
Ngày 04 Tháng Năm 2021
Những hạn chế sức khỏe bắt buộc mới sẽ giúp ngăn chặn mức tăng đột biến của COVID-19 và bảo vệ hệ thống y tế.
Chúng bao gồm những hạn chế mới đối với các cuộc tụ họp xã hội ngoài trời, trường học, bán lẻ, nhà hàng, nơi thờ phụng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cá nhân, thể dục thể thao ngoài trời, tang lễ, và các cơ sở giáo dục sau trung học.
Các hạn chế mới có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm, trừ khi có chỉ định khác, và sẽ được duy trì trong ít nhất ba tuần.
Các biện pháp mới này áp dụng cho tất cả những người dân Alberta, các doanh nghiệp, tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ ở các thành phố hoặc khu vực có hơn 50 trường hợp trên 100,000 người và với 30 trường hợp dương tính trở lên.
“Đây là biện pháp cuối cùng và là bước đi cần thiết. Với các ca bệnh tiếp tục gia tăng, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hành động nghiêm túc ngay bây giờ nếu không sẽ gây nguy hiểm đặt hệ thống y tế vào rủi ro. Nếu chúng ta không làm điều này bây giờ, nếu điều này không hiệu quả, thì chúng ta sẽ cần một danh sách các hạn chế dài hơn nhiều nữa, mà không người dân Alberta nào muốn thấy. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng này là tất cả người dân Alberta tuân theo những biện pháp mới này và tiêm vắc-xin khi đến lượt họ.”
Jason Kenney, Thủ Hiến Bang
“Những biện pháp này rất cứng rắn nhưng đã được chứng minh là có hiệu quả. Các trường hợp mắc bệnh và nhập viện gia tăng có nghĩa là chúng ta phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ năng lực trong hệ thống y tế của chúng ta. Các biện pháp sức khỏe mới bắt buộc này là một vài trong số những biện pháp nghiêm ngặt nhất mà chúng tôi đã thực hiện, nhưng chúng hoàn toàn quan trọng đối với tương lai của tỉnh bang chúng ta.”
Tyler Shandro, Bộ Trưởng Y Tế
“Tôi muốn cảm ơn các giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh và tất nhiên là học sinh của chúng tai vì sự linh hoạt và nỗ lực của họ kể từ khi bắt đầu đại dịch. Sự gián đoạn là khó khăn cả trong và ngoài lớp học, và điều này đặc biệt đúng với sự gia tăng gần đây của các trường hợp trong tỉnh bang. Điều đó nói lên rằng, nếu tất cả người dân Alberta làm phần việc của mình, đây sẽ là một sự thiết lập lại tạm thời cho các trường học của chúng ta và tất cả chúng ta có thể mong đợi trở lại lớp học vào cuối mùa xuân này để kết thúc năm học." 
Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Giáo Dục
“Hầu hết người dân Alberta đã vượt lên trên trong việc hy sinh để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19, tuy nhiên vẫn có một số người từ chối tuân theo các lệnh y tế công cộng và phô trương sự không tuân thủ của họ. Không có lý do gì cho loại hành vi này khi đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Những người đàn ông và phụ nữ thực thi pháp luật giờ đây sẽ có thẩm quyền đưa ra các hình phạt nghiêm khắc, lên đến $2,000, đối với các cá nhân và tổ chức ngoan cố. Ngoài ra, chính phủ Alberta đã phát triển một giao thức thực thi mới nhằm tập hợp các cơ quan thực thi pháp luật và tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan để nhắm mục tiêu một cách hiệu quả các trường hợp không tuân thủ và tái phạm phức tạp và rõ ràng hơn.”
Kaycee Madu, Bộ trưởng Tư Pháp và Tổng Luật Sư
“Tôi biết người dân Alberta, ngay cả những người đã cẩn thận tuân theo hướng dẫn sức khỏe và làm việc để giữ an toàn không chỉ cho bản thân mà cho cả những người đồng hương Alberta của họ, đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu chúng ta có thể tập hợp sức mạnh để vượt qua vài tuần tới, chúng tôi sẽ cho phép chương trình tiêm chủng của chúng ta một cơ hội bảo vệ nhiều người Alberta hơn, và cuối cùng, chúng ta sẽ kiểm soát được COVID-19 ở Alberta.” 
Dr. Deena Hinshaw, viên chức trưởng y tế
Những biện pháp sức khỏe công cộng mở rộng
Các biện pháp sức khỏe công cộng bắt buộc sau đây sẽ áp dụng cho tất cả các cộng đồng với hơn 50 trường hợp trên 100,000 người và với 30 trường hợp trở lên dương tính:
Các cuộc tụ họp xã hội ngoài trời - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Tất cả các cuộc tụ họp xã hội bên ngoài phải bị giới hạn cho không quá năm người.
1 Đây là mức giảm so với giới hạn 10 người trước đây.
2 Phải duy trì khoảng cách vật lý bắt buộc vào mọi lúc giữa các thành viên của các hộ gia đình khác nhau.
3 Tất cả các cuộc tụ họp xã hội trong nhà vẫn bị cấm.
Tập thể dục trong nhà - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Tất cả các phòng tập thể dục trong nhà phải đóng cửa, bao gồm cả việc huấn luyện một kèm một.
Tang lễ - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Không quá 10 người được tham dự dịch vụ lễ tang, bao gồm cả người tham dự và khách mời.
1 Con số này giảm so với giới hạn hiện tại là 20 người, và đưa việc tổ chức tang lễ phù hợp với dịch vụ đám cưới.
2 Đám cưới và đám tang vẫn không được cho phép.
Bán lẻ - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Các dịch vụ bán lẻ phải giới hạn sức chứa khách hàng ở mức 10 phần trăm công suất theo qui tắc phòng cháy chữa cháy (không bao gồm nhân viên) hoặc tối thiểu là năm khách hàng.
1 Giới hạn 10 phần trăm sức chứa tại các trung tâm mua sắm sẽ không bao gồm diện tích khu vực chung.
2 Khuyến khích nhận hàng ở lề đường, giao hàng và các dịch vụ trực tuyến.
Các tổ chức sau trung học - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Tất cả việc học sau trung học phải chuyển sang chỉ học trực tuyến.
Nơi thờ phụng - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Các dịch vụ tín ngưỡng được giới hạn cho 15 người tham dự trực tiếp. Đây là mức giảm so với giới hạn công suất 15 phần trăm trước đó.
1 Khoảng cách vật lý giữa các hộ gia đình phải được duy trì vào mọi lúc.
2 Các dịch vụ ảo hoặc trực tuyến được khuyến khích mạnh mẽ.
3 Các dịch vụ lái xe Drive-in trong đó mọi người không rời khỏi xe và tuân thủ hướng dẫn được cho phép.
Khách sạn/nhà nghỉ - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Các khách sạn và nhà nghỉ có thể vẫn mở cửa nhưng các hồ bơi và cơ sở vui chơi giải trí phải đóng cửa.
Làm việc tại nhà - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Làm việc tại nhà vẫn là bắt buộc trừ khi người sử dụng lao động yêu cầu sự hiện diện thể chất của nhân viên để hoạt động được hiệu quả.
1 Tại nơi làm việc để đạt hiệu quả hoạt động, nhân viên phải đeo khẩu trang cho tất cả các bối cảnh trong nhà, ngoại trừ tại các khu làm việc hoặc nơi có khoảng cách vật lý hai mét hoặc có các rào chắn vật lý thích hợp. 
Lây truyền tại nơi làm việc - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Bất kỳ nơi làm việc nào, ngoại trừ các trại làm việc và các dịch vụ thiết yếu và quan trọng, có lây truyền từ ba trường hợp trở lên sẽ được các viên chức y tế yêu cầu đóng cửa trong 10 ngày.
1 Bất kỳ nơi làm việc nào không tuân thủ sẽ bị cưỡng chế.
Trường học (K-12) - Có hiệu lực từ ngày 7 tháng Năm
⦁ Tất cả học sinh từ mẫu giáo đến Lớp 12 sẽ tạm thời chuyển sang học tại nhà, bắt đầu từ ngày 7 tháng Năm. Học sinh sẽ trở lại học trên lớp vào ngày 25 tháng Năm. Các trường hợp ngoại lệ sẽ tiếp tục dành cho học sinh khuyết tật để các em có thể tiếp tục theo học trên lớp nếu cần thiết.
Nhà hàng, quán bar, quán rượu, sảnh chờ và quán cà phê - Có hiệu lực lúc 11:59 tối ngày 9 tháng Năm
⦁ Ăn uống trực tiếp ở sân bị cấm. Chỉ cho phép dịch vụ mang đi hoặc giao hàng.
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cá nhân - Có hiệu lực lúc 11:59 tối ngày 9 tháng Năm
⦁ Các tiệm làm tóc, thợ cắt tóc, tiệm làm móng, thẩm mỹ, xăm và xỏ lỗ, phải đóng cửa.
1 Trước đây, chúng chỉ được phép theo lịch hẹn.
Dịch vụ y tế, xã hội và nghề nghiệp - Có hiệu lực lúc 11:59 tối ngày 9 tháng Năm
⦁ Các dịch vụ y tế theo quy định, chẳng hạn như bác sĩ, nha sĩ và bác sĩ chỉnh hình, chỉ có thể mở cửa theo lịch hẹn.
1 Các dịch vụ y tế không theo quy định, chẳng hạn như chuyên gia trị liệu xoa bóp và bác sĩ vận động học, chỉ có thể mở cửa theo lịch hẹn.
2 Các dịch vụ chuyên nghiệp, chẳng hạn như luật sư và nhiếp ảnh gia, chỉ có thể mở cửa theo lịch hẹn.
3 Các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như nhà trú ẩn và bếp ăn cộng đồng phi lợi nhuận, vẫn có thể mở cửa.
Thể thao, biểu diễn và giải trí - Có hiệu lực lúc 11:59 tối ngày 9 tháng Năm
⦁ Tất cả các môn thể thao và giải trí ngoài trời hiện đều bị cấm ngoại trừ với các thành viên trong hộ gia đình của bạn hoặc, nếu sống một mình, hai người tiếp xúc gần. Đây là mức giảm so với giới hạn hiện tại là 10 người.
1 Điều này bao gồm:
⦁ tất cả các hoạt động thể chất nhóm, chẳng hạn như thể thao đồng đội, các lớp thể dục, các buổi huấn luyện
1 tất cả các bài học một kèm một và các hoạt động huấn luyện
2 tất cả các thực hành, huấn luyện và trò chơi
⦁ Tất cả các môn thể thao và giải trí trong nhà đều bị cấm, kể cả các môn thể thao thanh thiếu niên.
1 Tất cả các hoạt động biểu diễn trong nhà đều bị cấm, kể cả biểu diễn của thanh thiếu niên.
2 Các tổ chức thể thao chuyên nghiệp đã nhận được quyền miễn trừ vẫn có thể tiếp tục, miễn là tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức.
Tất cả các biện pháp sức khỏe công cộng khác vẫn được áp dụng, bao gồm cả các yêu cầu về khẩu trang và khoảng cách vật lý.
Các biện pháp này áp dụng cho bất kỳ khu vực hoặc cộng đồng nào ngoại trừ những khu vực có ít hơn 50 trường hợp trên 100,000 người và ít hơn 30 trường hợp dương tính.
Điều này giúp loại bỏ bất kỳ sự phân biệt nào trong các hạn chế đối với các khu vực điểm nóng.
Các thành phố dưới ngưỡng khu vực
Các thành phố có ít hơn 50 trường hợp trên 100,000 người và/hoặc ít hơn 30 trường hợp dương tính sẽ được yêu cầu quay lại các hạn chế ở mức Bước 0. Điều này bao gồm:
Các cuộc tụ họp xã hội ngoài trời 
⦁ Tất cả các cuộc tụ họp xã hội bên ngoài phải được giới hạn không quá 10 người
1 Phải duy trì khoảng cách vật lý bắt buộc vào mọi lúc giữa các thành viên của các hộ gia đình khác nhau.
2 Tất cả các cuộc tụ họp xã hội trong nhà vẫn bị cấm.
Tang lễ
⦁ Không quá 20 người có thể tham dự lễ tang, bao gồm cả người tham dự và khách mời.
1 Điều này tiếp tục giới hạn hiện tại là 20 người, và đưa việc tổ chức tang lễ phù hợp với dịch vụ đám cưới.
2 Đám cưới và đám tang vẫn không được cho phép.
Tập thể dục trong nhà - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Tất cả các phòng tập thể dục trong nhà phải đóng cửa, bao gồm cả việc huấn luyện một kèm một.
Tất cả các hoạt động thể thao, biểu diễn và giải trí trong nhà dành cho thanh thiếu niên và người lớn - Có hiệu lực từ ngày 5 tháng Năm
⦁ Tất cả các hoạt động thể thao, biểu diễn và giải trí trong nhà của thanh niên và người lớn đều bị cấm.
1 Tất cả các cơ sở vui chơi giải trí trong nhà phải đóng cửa. Các tiện nghi giải trí ngoài trời có thể mở cửa cho công chúng vào trừ khi bị đóng cửa do có lệnh y tế công cộng đặc biệt.
2 Được phép giải trí ngoài trời với tối đa 10 người.
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cá nhân chỉ có thể mở cửa theo lịch hẹn.
Tăng cường thực thi
Để củng cố tầm quan trọng của việc tuân theo các lệnh y tế công cộng và hậu quả của việc không làm như vậy, tiền phạt sẽ tăng gấp đôi lên đến $2,000 cho các vi phạm Đạo Luật Y Tế Công Cộng. Để làm điều này, một Lệnh trong Hội Đồng sẽ sửa đổi Quy Định Thủ Tục của Đạo Luật Thủ Tục Vi Phạm Tỉnh Bang để cho phép các khoản tiền phạt tăng lên có hiệu lực càng sớm càng tốt.
Những người tái phạm, cho dù là cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, những người vi phạm nhiều lần hoặc liên tục vi phạm các lệnh y tế công cộng sẽ được nhắm mục tiêu với một quy trình thực thi mới. Giao thức hiện đã được áp dụng và sẽ được sử dụng để điều phối phản ứng của nhiều cơ quan đối với những người tái phạm. 
Nếu một tổ chức không thể đạt được sự tuân thủ, một liên minh các đối tác thực thi sẽ làm việc với nhau để phản ứng nhanh nhất có thể bằng các biện pháp hiệu quả nhất để đạt được sự tuân thủ trong tình huống đó. Giao thức cũng nêu ra các bước để giám sát liên tục, điều này sẽ hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền quyết định làm thế nào để nâng cao các hậu quả pháp lý và quy định đối với những người vi phạm từ chối tuân thủ các biện pháp cưỡng chế trước đó. 
Các đối tác trong nhóm tỉnh bang bao gồm Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta, Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp, Dịch Vụ Truy Tố Alberta và các dịch vụ cảnh sát địa phương. Công Ty Trò Chơi Rượu và Cần Sa Alberta cũng sẽ tham gia khi các trường hợp liên quan đến người được cấp phép hoặc các hoạt động thuộc thẩm quyền của mình. 
Cũng như trường hợp của chính các lệnh y tế công cộng, mục tiêu của giao thức thực thi này là giảm nguy cơ lây truyền COVID-19 và các mối đe dọa dẫn đến sức khỏe cộng đồng và căng thẳng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. 
Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta. 
Điểm nhanh các sự kiện: Các thành phố dưới ngưỡng khu vực
Kể từ ngày 4 tháng Năm, các thành phố sau đây có ít hơn 50 trường hợp trên 100,000 người và/hoặc ít hơn 30 trường hợp dương tính sẽ được yêu cầu quay trở lại các hạn chế ở mức Bước 0:
Hạt Clear Hills
I.d. No. 12 (Vườn Quốc Gia Jasper)
I.d. No. 13 (Đảo Elk)
I.d. No. 24 (Wood Buffalo)
I.d. No. 25 (Willmore Wilderness)
I.d. No. 349
I.d. No. 4 (Waterton)
Quận Thành Phố Acadia No. 34
Quận Thành Phố Ranchland No. 66
Hạt Saddle Hills
Khu cải Thiện Kananaskis
Hạt Birch Hills
Thành Phố Lloydminster
Khu Vực Đặc Biệt No. 3
Hạt Woodlands
Thành Phố Jasper
Hạt Starland
Quận Thành Phố Opportunity No. 17
Hạt Two Hills No. 21
Hạt Northern Lights
Hạt Thorhild
Hạt Newell
Hạt Forty Mile No. 8
Hạt Paintearth No. 18
Quận Thành Phố Spirit River No. 133
Khu Vực Đặc Biệt No. 4
Quận Thành Phố Provost No. 52
Quận Thành Phố Smoky River No. 130
Khu Vực Đặc Biệt No. 2
Quận Thành Phố Fairview No. 136
Hạt Vulcan
Quận Thành Phố Pincher Creek No. 9
Quận Thành Phố Greenview No. 16
Thành Phố Crowsnest Pass
Hạt Lamont
Hạt Minburn No. 27
Thị Trấn Drumheller
Hạt Smoky Lake
Hạt Northern Sunrise
Hạt Lac Ste. Anne
Hạt Flagstaff
Quận Thành Phố Bighorn No. 8
Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx.