WELCOME TO VIETNAM TIME MAGAZINE
 
# 419, June 2023
Art by Kyra Lu: Pathway to the mountainside (Acrylic painting #15)
Lễ Hai Bà Trưng và Ngày Phụ Nữ Việt Nam
tại Hội Người Việt Edmonton